Onsdag besøkte vi museet og stasjonen til Gamle Vossebanen på Garnes. Vi fikk en omvisning av Kjetil som er sivilarbeider på anlegget. Gruppen tok bilder og ble bittelitt klokere på hvilke elementer vi skal jobbe videre med denne høsten. Vi fikk også tatt en nærmere kikk på damplokomotivet fra 1913.

Ennå er vi i planleggingsfasen. Og hvilke vinklinger vi skal bruke i dokumentarfilmen er ennå litt i det blå. Jeg tror vi ser for oss en seks-syv minutters film med ulike intervjuer og spenstige bilder. Vi håper å får ta med kamera på en togtur senere denne måneden. I tillegg har vi hørt om noen personer som kunne vært interessante å snakke med i en slik film. Blant annet har vi forstått det sånn at det er en far og sønn som er svært aktiv i foreningen. De kunne kanskje fortalt om sin fascinasjon for tog. Dette har jeg glemt å spørre om, men er det jenter som er med i jernbaneklubben? Eller er dette en typisk guttehobby? Hørte også noen rykter om at et eldre medlem bor i selve stasjonshuset på Garnes med jernbanen som sin hage. Dette er ting vi kan gripe fatt i.

Jeg har en idé om kanskje å ha et gjennomgående tema i filmen som handler om udødeligheten til tog og jernbanen. Interessen for temaet lever gjennom generasjoner, og selv om verden moderniseres, overlever togene. Det diskuteres vel høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen på Stortinget i disse dager?

Ivar Gubberud er vår informant. Han er mye på reise. Vi har hatt en innledende samtale på telefon. Han virker positiv, og ville gjerne ha et telefonmøte med gruppen for å utveksle ideer innen kort tid. Onsdag sendte jeg ham en lenger e-post med hva vi tenker om prosjektet og at vi var veldig åpne for innspill. Jeg ser for meg at mye av prosjektet vil bli filmet i de to produksjonsukene vi har i midten av oktober. Det betyr at gruppen må legge en plan, kontakte intervjuobjekter og velge vinklinger kommende uke.

Reklamer